DIABETno1

Hiperglikemija

Hiperglikemija je stanje visoke vrijednosti glukoze (šećera) u krvi.

Do hiperglikemije dolazi kada organizam ne proizvodi insulin ili ga proizvodi u nedovoljnoj količini.

Hiperglikemija se definiše kao stanje kada je nivo glukoze u krvi veći od 7,0 mmol/l na tašte, odnosno kada je nivo glukoze veći od 11,0 mmol/l dva sata nakon obroka.

Simptomi

Osnovna tri simptoma hiperglikemije su učestalo mokrenje, uvećana žeđ i pojačana glad. Takođe, u simptome hiperglikemije se ubrajaju i povećan umor, gubitak tjelesne težine i zamućen vid.

Liječenje

Hiperglikemija, ukoliko se ne liječi, može izazvati ozbiljne komplikacije dijabetesa. Zbog toga se u ovakvim situacijama i svakako u saradnji sa ljekarom pojačava terapija, unoseći dodatni insulin u tijelo, najčešće injekcijama.

Ukoliko hiperglikemija traje duže vrijeme, preporučuje se oboljelom da se obavezno javi svom ljekaru radi regulisanja nivoa glukoze u krvi i sprečavanja razvoja komplikacija dijabetesa.